Phong thủy với thiết kế hòn non bộ

Thiết kế hòn non bộ như thế nào để không phạm phong thủy? Thiết kế tiểu cảnh non bộ có 2 loại kiến trúc đó là tiểu cảnh non bộ trong nhà và tiểu cảnh non bộ ngoài trời. Vậy

Thiết kế tiểu cảnh sân vườn

Thiết kế tiểu cảnh sân vườn mang không gian thiên nhiên tới ngôi nhà Tiểu cảnh sân vườn là nơi mà mọi ngôi nhà đều hướng tới sẽ thiết kế một khu vực riêng dù cho khu đất đó rộng

Trang 1 trên 11